Usługi

nadaro oferta ikonka 01 obsługujemy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pożytku publicznego, proponujemy optymalizacje podatkowe przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa formalno-prawnego
nadaro oferta ikonka 02 prowadzimy sprawy kadrowo-płacowe zarówno od strony formalnej, jak również wspieramy naszych klientów w procesach rekrutacyjnych 
nadaro oferta ikonka 03 pomagamy rozwijać kompetencje biznesowe oraz wzmacniamy osobiste umiejętności naszych Klientów
nadaro oferta ikonka 04 skupiamy się na rozwoju potencjału Klientów i wsparciu ich      w osiąganiu satysfakcjonujących celów i efektów 

O nas

Właścicielką i osobą pełniącą nadzór nad sprawami finansowymi obsługiwanych klientów jest Aneta Rokicka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, która posiada dyplom zarówno z rachunkowości, jak i z zarządzania nieruchomościami. W 2004 roku zdała egzamin państwowy uzyskując licencję wydaną przez Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Posiada certyfikat głównego księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC. Ukończyła studium przygotowawcze dla ekspertów i doradców podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych oraz kurs dla dyplomowanych księgowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie księgowości i podatków. Pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora finansowego i głównej księgowej w renomowanych spółkach, również z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w sprawach podatkowych, które znajdowały się w jej zakresie obowiązków, gdy pracowała dla takich firm jak Tele-Fonika Kable S.A. czy Shell Polska Sp. z o. o.
Pani Aneta od 2014 roku pracuje również jako coach i trener umiejętności osobistych. Ukończyła Roczny Program Rozwoju Osobistego w Instytucie Terapii Gestalt oraz Szkołę Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego.

strony internetowe interclick.pl